Overslaan en naar de inhoud gaan
Rediscover to renew header.jpeg

Privacy verklaring

Versie 8 april 2021

Privacygegevens die worden verwerkt

EF2 kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten van EF2. Door gebruik te maken van onze producten en/of diensten stem je in met de verwerking van jouw persoonsgegevens. EF2 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • je voor- en achternaam;
 • je geslacht;
 • je adresgegevens;
 • je telefoonnummer;
 • je e-mailadres;
 • overige door jou aan ons verstrekte gegevens voor de doeleinden zoals in deze privacyverklaring beschreven.

Waarom heeft EF2 mijn persoonsgegevens nodig?

EF2 verwerkt je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, indien je telefonisch niet bereikbaar bent.

Daarnaast kan EF2 je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een door jou of door jouw bedrijf gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van promotieactiviteiten.

Hoe lang bewaart EF2 mijn PERSOONSGEGEVENS?

EF2 bewaart je persoonsgegevens in haar klantenbestand. De gegevens worden niet langer gebruikt en bewaard, dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens kunnen tevens worden bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Beveiliging

EF2 neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste, openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van EF2 maakt gebruik van een betrouwbaar SSLCertificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Indien je vermoedt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen bestaan van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via: [email protected]

Nieuwsbrief

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je over actualiteiten, tips en informatie over EF2 en onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Jouw e-mailadres wordt bij inschrijving automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees die de nieuwsbrief ontvangen. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar dit gebeurt te allen tijden geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien.

Andere partijen

Wij geven jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of als de wet zegt dat dat moet.

Wijzingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze producten en/of diensten wijzigen, moeten wij ook onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen duidelijk aan te kondigen.

Inzage en wijzigingen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

EF2 B.V.
Vendelier 6B
3905 PA Veenendaal
0318-555 800
[email protected]

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens EF2 heeft en wat wij daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. EF2 B.V. behoudt zich daarbij te allen tijde het recht voor om te vragen naar een legitimatie alvorens zij ingaat op je verzoek.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen of informeren, dan vernemen wij dat graag van jou. Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit betreft de Autoriteit persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen.

EF2 is als volgt te bereiken:

EF2 B.V.
Vendelier 6B
3901 PA Veenendaal
+31 318 555 800
[email protected]